PLANS D'OCUPACIÓ EMPORP I EMCORD - 2019 PLANS D'OCUPACIÓ EMPORP I EMCORD - 2019