Tauler d'anuncis Tauler d'anuncis

Títol
2020.08.28 Ple Extraordinari i urgent 28 d'agost de 2020.pdf
2020.07.29 Ple Extraordinari 31 de juliol de 2020.pdf
2020.07.03 Edicte modificació ordenança fiscal reguladora taxa ocupació via pública amb taules i cadires.pdf
2020.07.03 Edicte aprovació inicial expedient modificació de crèdits.pdf
2020.07.01 Edicte BOP 01-07-2020 nº 124.pdf
2020.07.01 Anunci topònim Ròtova.pdf
2020.06.25 Ple Ordinari 29 de juny de 2020.pdf
2020.06.25 Comissió informativa de comptes i hisenda 29 de juny de 2020.pdf
2020.06.23 Anunci exposició al públic.pdf
2020.06.16 Ple Extraordinari 19 de juny de 2020.pdf
2020.04.14 Suspensió convocatòries òrgans de govern.pdf
2020.04.07 Resolució alcaldia aprovació expedient contractació.pdf
2020.04.07 Anunci plecs plataforma 02-04-2020.pdf
2020.04.07 Anunci licitació plataforma 02-04-2020.pdf
2020.02 12 Anunci instrucció contractes menors.pdf
2020.02.12 Anunci aprovació inicial Ordenança municipal REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER ENTRADA MUSEUS.pdf
2020.02.12 Anunci aprovació inicial modificació taxa ús servei piscina municipal.pdf
2020.02.04 Ple ordinari 11 de febrer orde del dia.pdf
2019.12.30 Ple extraordinari i urgent 30 de desembre orde del dia.pdf
2019.12.30 Ple extraordinari 30 de desembre orde del dia.pdf
2019.12.09 Convocatòria ple extraordinari i urgent 10 de desembre.pdf
2019.11.20 Convocatòria ple ordinari 26 de novembre.pdf
2019.11.08 Resolució convocatòria ple extraordinari i urgent 8 11 2019.pdf
2019.11.06 Taula contractació ACTA MESA 2 signada.pdf
2019.11.06 Taula contractació ACTA MESA 1 signada.pdf
2019.11.06 Edicte cobrament COR 18 d'octubre de 2019.pdf
2019.10.18 Decret convocatòria ple 22 10 2019.pdf
2019.10.02 Anunci BOP 02-10-2019 Numero 190 Taxa per prestació servei d'utilització i ús nau multiusos.pdf
2019.10.02 Anunci BOP 02-10-2019 Numero 190 Preu públic prestació servicis o realització activitats.pdf
2019.10.01 Aprovació inicial reglament participació ciutadana. Certificat.pdf
2019.10.01 Anunci aprovació inicial reglament participació ciutadana.pdf
2019.09.30 Borsa de treball TASOC. Llistat provisional d'admesos i exclosos.pdf
2019.09.26 BOP 26-9-2019 Numero 186 Anunci Licitació Xiringuito del Poliesportiu Municipal.pdf
2019.09.26 BOP 26-9-2019 Numero 186 Anunci Licitació Bar Centre Social.pdf
2019.09.23 Ordenança reguladora ús nau multiusos. Certificat acord adoptat.pdf
2019.09.23 Ordenança reguladora ús nau multiusos. Anunci aprovació inicial.pdf
2019.09.23 Ordenança preu públic activitats. Certificat no alegacions.pdf
2019.09.23 Ordenança preu públic activitats. Anunci aprovació definitiva.pdf
2019.09.19 Resultat proves MANTENIMENT.pdf
2019.09.19 Plec condicions tècniques BAR POLIESPORTIU.pdf
2019.09.19 Plec condicions Centre Social SETEMBRE 2019.pdf
2019.09.19 Plec condicions camp futbol bar i manteniment SETEMBRE 2019.pdf
2019.09.19 Anunci contractació BAR POLIESPORTIU.pdf
2019.09.11 INSTÀNCIA TASOC.pdf
2019.09.11 Bases TASOC.pdf
2019.09.06 Anunci participació ciutadana REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ.pdf
2019.09.04 Convocatòria ple ordinari 10.09.2019.pdf
2019.08.28 Borsa de treball operari serveis municipals. Resolució final.pdf
2019.08.28 Acta procés sel·lectiu EMPUJU-EMCUJU.pdf
2019.08.27 Anunci participació ciutadana.pdf
2019.07.10 Acta Baremació SEPE 2019
2019.06.26 Edicte organització 2019-2023.pdf
2019.04.30 Convocatòria ple ordinari 30.04.2019.pdf
2019.04.19 Convocatòria ple extraordinari 01.04.19.pdf
2019.03.14 Convocatòria ple extraordinari 14.03.2019.pdf
2019.02.04 Anunci Places de Jutge de Pau i substitut.pdf
2019.01.31 Edicte aprovacio definitiva pressupost general exerci 2019.pdf
2019.01.25 Anunci contractació Bar Centre Social.pdf
2019.01.09 Publicació BOP Edicte aprovació inicial expedient modificació de crèdits.pdf
2019.01.09 Publicació BOP Anunci aprovació inicial pressupost 2019.pdf
2018.12.27 Anunci aprovació inicial pressupost 2019.pdf
2018.12.26 Anunci aprovació Oferta Pública d'Ocupació 2018.pdf
2018.12.19 Edicte aprovació modificació de relació de llocs de treball..pdf
2018.12.17 Aprovació oferta pública ocupació 2018.pdf
2018.11.08 Publicació en el BOP aprovació provisional modificació ordenances fiscals.pdf
2018.10.30 Edicte aprovació inicial expedient modificació de crèdits.pdf
2018.10.30 Anunci municipal aprovació provisional modificació ordenances fiscals.pdf
2018.10.23 Informació prèvia, participació ciutadana, modificació ordenances..pdf
2018.08.07 Anunci sobre informació pública compte general 2017.pdf
2018.07.31 Edicte Delegació Regidories. Decret 1662018 BIS.pdf
2018.06.21 Anunci BOP aprovació provisional de la modificació plusvalua municipal.pdf
2018.06.21 Anunci BOP aprovació incial modificació reglament Escola Infantil Municipal.pdf
2018.05.09 Informació prèvia, participació ciutadana, modificació reglament regualador escola infantil.pdf
2018.05.09 Informació prèvia, participació ciutadana, modificació ordenança (taxa prestació servei escola infantil municipal).pdf
2018.05.04 Expedient anulació obligacions pressupostos tancats.pdf