Contractes de gestió de serveis públics - 2017 Contractes de gestió de serveis públics - 2017

Títol
Sevei Arreplega i Transport de Fem 2017. Obertura Sobre A.pdf
Servei Arreplega i Transport de Fem 2017. Obertura Sobre B.pdf
Servei Arreplega i Transport de Fem 2017. Informació obertura sobre B.pdf
Servei Arreplega i Transport de Fem 2017. ACTA CONSTITUCIÓ MESA I APERTURA SOBRE A, ARREPLEGA FEM 26-09-2017.pdf
Servei Arreplega i Transport de Fem. 2017. Plec de prescripcions tècniques.pdf
Servei Arreplega i Transport de Fem. 2017. Plec condicions administratives fem.pdf
Servei Arreplega i Transport de Fem. 2017. 238-PROYECTO DE EXPLOTACIÓN3.pdf
Servei Arreplega i Transport de Fem. 2017. 238_04.2_RUTA R3B.EXTRARRADIO.pdf
Servei Arreplega i Transport de Fem. 2017. 238_04.1_RUTA R3A.PLAÇA MAJOR Y EXTRARRADIO.pdf
Servei Arreplega i Transport de Fem. 2017. 238_03_RUTA R2.cargA trasera.pdf
Servei Arreplega i Transport de Fem. 2017. 238_02_RUTA R1.cargA sup y trasera.pdf
Servei Arreplega i Transport de Fem. 2017. 238_01_-LOCALIZACION CONTENEDORES.pdf
Servei arreplega de fem. Contracte signat
Plec de condicions kiosk i pistes de padel.pdf
Plec de condicions Económico-Administratives Explotació bar Centre Social.pdf
Explotació Servei i Manteniment Bar i Pistes de Pàdel. Qualificació Documentació Administrativa.pdf
Explotació, servei i manteniment bar i pistes de pàdel. Contracte signat.pdf
Convocatòria Reunió Mesa de Contractació. Apertura Sobre C.pdf
Contracte Gestió Emissora Municipal. Plec de Condicions.pdf
Contracte Gestió Emissora Municipal. Invitació a participar.pdf
— 20 Items per Page
S'estan mostrant 1 - 20 de 27 resultats.