Patrimoni cultural de Ròtova Patrimoni cultural de Ròtova

Títol
Aqüeducte de la Sènia dels Pegolins.pdf
Aqüeducte de la Séquia Mare de Ròtova.pdf
Aqüeducte del Barranc Blanc.pdf
Aqüeducte del Barranc de les Galeries.pdf
Aqüeducte del Barranc del Garrofer.pdf
Aqüeducte del Barranc del Puig.pdf
Aqüeducte del Barranc dels Blancos.pdf
Assut de la Rambleta.pdf
Barri Verge de la Salut.pdf
Bassa de reg Casa dels Pegolins.pdf
Bassa de reg de la Sénia dels Pegolins.pdf
Bassa de reg tradicional del motor de Lledó.pdf
Bassa de Tonico.pdf
Calvari.pdf
Canal de la Sènia dels Pegolins.pdf
Casa de Jornalers carrer Ausias March n17.pdf
Casa de Jornalers carrer Ausias March n19.pdf
Casa del Borró.pdf
Casa del carrer Ave Maria n10.pdf
Casa del carrer Ave Maria n12.pdf
Casa del carrer Ave Maria n18.pdf
Casa del carrer Ave Maria n8.pdf
Casa del carrer Sant Josep n16.pdf
Casa del carrer Sant Josep n5.pdf
Casa del carrer Sant Josep n6.pdf
Casa del carrer Sant Josep n7.pdf
Casa de llauradors del carrer Major n6.pdf
Casa de llauradors del carrer Major n8.pdf
Casa dels Garcies.pdf
Casa dels Pegolins.pdf
Casa del Tio Jose del carrer Sant Josep n1.pdf
Casa de Paco Sastre Av. Jaume I n21.pdf
Casa de Riera.pdf
Casa de Santiago (Villa Feliz).pdf
Casa Lledó.pdf
Caseta de bany de Casa de Lledó.pdf
Caseta de la Granja.pdf
Caseta del Coeter.pdf
Caseta del Racó dels Pujols.pdf
Caseta del Rei.pdf
Castell del Borró.pdf
Cementeri.pdf
Cine de Ròtova.pdf
Cinqué Aqüeducte Séquia de la Arcada.pdf
Corral del Puig.pdf
Corral del Roig.pdf
Desestimació de la proposta de cessió del Cine Cervantes a la Rotovense Musical..pdf
Desestimació de la proposta de cessió del Cine Cervantes a la Rotovense Musical..pdf
Ermita de Casa de Lledó o Villa Vieja.pdf
Ermita del Borró.pdf
Església de Sant Bartomeu.pdf
Forn de calç de Casa dels Garcies.pdf
Forn de calç del Barranc de les Galeries.pdf
Forn de calç del Venerable.pdf
Molí de la Cova (o de Faios).pdf
Motor de les Planes.pdf
Motor de Lledó o Pou de Nª Sra. del Pilar.pdf
Palau dels Comtes de Ròtova.pdf
Pileta del camí de les planes.pdf
Pileta del Poliesportiu.pdf
Plafó ceràmica Barri Verge de la Salut.pdf
Plafó ceràmica de la Casa de Lledó.pdf
Plafó ceràmica de la Casa del Tio Jose.pdf
Pou de la Rambleta.pdf
Pou de les Malladetes.pdf
Pou de Sant Josep.pdf
Primer Aqüeducte Séquia de la Arcada.pdf
Quarta Pileta del Camí de les Planes.pdf
Quart Aqüeducte Séquia de la Arcada.pdf
Rellotge de sol Casa del Borró.pdf
Rellotge de sol Casa dels Pegolins.pdf
Riurau del Roig.pdf
Riurau del Xango.pdf
Sèquia del Molí de la Cova (o de Faios).pdf
Venta de Toni.pdf
— 75 Items per Page
S'estan mostrant 1 - 75 de 76 resultats.